Laser a Embos

Pomocí laseru brandujeme dřevěné obaly.

Embos využíváme u obalů plechových.